WML:Regular service HK <--> INCHON / BUSAN (Direct Line : 852-2542 2311)WMCL:Attractive Rates & Reliable Service fm Singapore / Bangkok / Laem Chabang / Haiphong / HoChiMinh To Hong Kong / Shenzhen / South China (Direct Line: 2232 7145/2232 7159)
WM Logistics (Worldwide) Limited
Where we locate

Home > Active Networks > Brand office
Nanning Wuzhou Shanghai HongKong Xiamen Fuzhou Ningbo Qingdao Dalian Beijing Xingang, Tianjin Wuhan
Branch Office
Shanghai Office Address:
WM LOGISTICS (WORLDWIDE) LIMITED
Room 904, No.158, Minde Road,
Jingan District, Shanghai, China
Tel:(86-21)5385 2588
Fax:(86-21)5385 2818
Hong Kong Office Address:
Unit B, 21/F, Roxy Industrial
Centre, No.58-66, Tai Lin Pai Road,
Kwai Chung, N.T., Hong Kong
Tel:(852)2542 2311
Fax:(852)2416 3782